Bestuur & HR


Laatste update 11/08//2023


Naar de nieuwe Facebookpagina van TTC Drive Oostende

Hieronder vind je de namen van het bestuur alsook een link naar het Intern Reglement en de neerlegging van de statuten van de VZW.


Intern Reglement


Statuten TTC Drive OostendeErevoorzitters


De Heer René MenuVoorzitter / selectieheer / sponsering / PR / info


Jacques Denys


Secretaris 


Rainier Verhoest


Penningmeester 


Wouter Vrielynck


Boekhouding


Walter Decock


Jeugdverantwoordelijke 
Facilty Manager


Saskia Aneca

Extra informatie:


Jeugdcommissie 


Verantwoordelijke 
Jeugdsportcoördinator / trainer


Rainier Verhoest


Multimove - King Pong


Rudy Van Aken


Leden trainers


Van Aken Rudy

Geert Noppe 


Ethiek - integriteit


Bo Constenoble - Jacques Denys - Rainier Verhoest


Link naar de website van de VTTL


Materiaalverantwoordelijke
Verantwoordelijke foyer


Facility Manager: Saskia Aneca

Adjunct Facility Manager: Geert Druwel

Junir Facility Manager: Céline Druwel


Digitale informatieHet bestuur