Bestuur & HR

TTC DRIVE OOSTENDE

Het bestuur

Hieronder vind je de namen van het bestuur. Je krijgt hieronder tevens een link naar het Huishoudelijk Reglement en de neerlegging van de statuten van de VZW.


Huishoudelijk ReglementErevoorzitters


De Heer Rene Menu


De Heer Jean Slegers †


Voorzitter / selectieheer 


Jacques Denys


Secretaris 


Rainier Verhoest


Penningmeester 


Wouter Vrielynck


Boekhouding


Walter Decock


Jeugdverantwoordelijke 


Kevin Callemin


Facilty Manager


Saskia Oneca


Public Relations


Reinder Deroo


Jeugdcommissie 


Voorzitter 


Saskia Aneca


Secretaris


Kevin Callemin


Jeugdsportcoördinator / trainer


Rainier Verhoest 


Leden trainers


Van Aken Rudy

Reinder Deroo

Geert Noppe 


Website


Erik Verboom