Bestuur & HR

TTC DRIVE OOSTENDE

Het bestuur

Hieronder vind je de namen van het bestuur alsook een link naar het Intern Reglement en de neerlegging van de statuten van de VZW.


Intern Reglement


Statuten TTC Drive OostendeErevoorzitters


De Heer Rene Menu


De Heer Jean Slegers †


Voorzitter / selectieheer 


Jacques Denys


Secretaris 


Rainier Verhoest


Penningmeester 


Wouter Vrielynck


Boekhouding


Walter Decock


Jeugdverantwoordelijke 


Kevin Callemin


Facilty Manager


Saskia Aneca


Public Relations


Reinder Deroo
Extra informatie:


Jeugdcommissie 


Verantwoordelijke 


Kevin Callemin


Jeugdsportcoördinator / trainer


Rainier Verhoest


Multimove - King Pong


Rudy Van Aken


Leden trainers


Van Aken Rudy

Geert Noppe 


Ethiek - integriteit


Jacques Denys - Rainier Verhoest


Link naar de website van de VTTL


Materiaalverantwoordelijke


Jacky Saudement


Verantwoordelijke foyer


Saskia Aneca


Digitale informatie


Jan Ameel


Website


Erik Verboom