Interclub

Interclub competitie


Laatste update 11/08//2023


Naar de nieuwe Facebookpagina van TTC Drive Oostende • Clubtruitjes moeten gedragen orden tijdens alle officiële wedstrijden. ( anders boete ) Draag ook je clubtraining. Altijd de recentste clubpolo gebruiken voor interclub


 • In de provinciale reeksen wordt de interclub gespeeld in 2 fasen:

1ste fase: een interclub van 22 speelweken

2de fase: eventueel eindronden en testwedstrijden voor bijkomende stijgers en dalers.


 • De kapiteins spreken af met de ploegmakkers voor het spelen van de volgende speeldag. Bevestigen bij de selectieheer, ten laatste op maandag. In geval van problemen, onmiddellijk Jacques of Rainier verwittigen.


 • De kapiteins van beide ploegen overhandigen tezelfdertijd in een omslag de opstelling van hun ploeg aan de hoofdscheidsrechter, en dit ten laatste 10 minuten voor de aanvang van de wedstrijd.


 • De kapitein is verantwoordelijk voor het correct invullen van de wedstrijdbladen ( ook via de computer ). Zelfs indien men op verplaatsing speelt.


 • Bij thuiswedstrijden zijn alle spelers minstens één uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig, om mee te helpen met het zetten van het materiaal, ( tafels, netjes, omheiningen, telborden, ...) om zo ontspannen en opgewarmd de wedstrijd aan te vatten.


 • Elke speler is ook verantwoordelijk voor het wegzetten van het materiaal, zowel op training als in de competitie. Inbreuken zullen worden gesanctioneerd.


 • Wees stipt op de afspraak voor uitwedstrijden. Afspraak bij uitwedstrijden aan het lokaal, tenzij anders wordt afgesproken met de ploegmaats. Gelieve wel Jacques en Rainier op de hoogte te brengen.


 • Opgepast voor uitwedstrijden naar clubs die in verschillende lokalen spelen. Gelieve steeds het wedstrijdrooster te raadplegen. Controleer even het provincciaal jaarboek die steeds in de kast te vinden moet zijn.


 • Wees sprotief tegenover de ploegmaats in alle omstandigheden.


 • Respecteer de tegenstrever en de scheidsrechters


 • Respecteer de corona-maatregelen ( zowel in eigen club als bij andere clubs), zolang de besmettingsperiode blijft aanhouden.


Het bestuur wenst U veel sportgenot!De club is toegankelijk voor iedereen, ook recreatievelingen, kansarmen, allochtonen, personen met een handicap, .....


Contactinformatie toegankelijkheid: ( dit is niet de locatie van het lokaal ! )


Jacques Denys

denys.jacques@proximus.be

GSM: 0479/ 440219


Rainier Verhoest

Roemeniëstraat 1 bus 3

8400 Oostende

GSM: 0496 / 25.83.66


rainier.verhoest@telenet.be