Nuttige info

Nuttige info


Klik hier voor de foto's van de opening van het nieuwe lokaal van TTC Drive Oostende


Laatste update 15/01//2021


Naar de nieuwe Facebookpagina van TTC Drive Oostende

Speelzaal:

 • Het is er ten strengste verboden te roken, te drinken en te eten


Foyer

 • Enkel bevoegde personen mogen bedienen
 • Heb respect voor de eenvoudige doch nuttige inrichting
 • Geen krediet
 • Er wordt een beurtrol opgesteld voor het openen en het sluitne. Teamspirit.
 • Opkuis is vanzelfsprekend, ook het ontsmetten ervan
 • Rekeningen moeten altijd kloppen.
 • Lege blikjes of plastic flessen onmiddellijk in de PMD-zak.
 • Alle andere afval in de vuilnisbak
 • Kledij noch sporttassen op tafels ( kies een stoel in de speelzaal )
 • Gommen boosters en tuners zijn ten strengste verboden
 • OPGEPAST: bijzondere maatregelen tijdens COVID-19
  ( lees deze maatregelen onderaan deze pagina )


Materiaal

 • Heb respect voor het materiaal
 • Opstellen van de tafels volgens de voorschriften
 • Andere tafels langs achteren in de zaal
 • Er is één in de hoogte verstelbare tafel ( - 10 jarigen )
 • Netjes en scoreborden goed opbergen in de kast ( kast in orde houden )
 • Omheiningen ordevol wegbergen
 • Er is een robot aanwezig


Interclubuitslagen

 • Deze worden bijgehouden door de VTTL


Statuten


Mededelingen

 • Deze gebeuren via het magneetbord. Ga regelmatig kijken
 • Nuttige informatie mag je altijd aangeven aan het bestuur.


Ploegen

De ploegen voor de competitie worden op maandagavond samengesteld door de selectieheer. De kapiteins spreken af met hun ploegmaats ter bevestiging. Bij eventuele problemen, onmiddellijk Jacques of Rainier verwittigen.


Clubreglementen

Leef deze stipt na. Eerlijk duurt het langst


Sportreglementen

In de kast ligt een map met alle reglementen. In geval van betwisting, raadpleeg een ervaren lid.


Initiatieven

Deze zijn steeds welkom. Gelieve je ideeën uitgewerkt op papier te zetten en mede te delen aan een bestuurslid.


Eigen materiaal

Leden die nieuw persoonlijk materiaal nodig hebben, mogen dit gesrust bestellen bij onze sponsor "THIBAR-SHOP-PING" ( via het bestuur )


Verdere inlichtingen

Deze worden graag door één van de bestuursleden verstrekt


Leitmotiv

Just do itDe club is toegankelijk voor iedereen, ook recreatievelingen, kansarmen, allochtonen, personen met een handicap, .....


Contactinformatie toegankelijkheid: ( dit is niet de locatie van het lokaal ! )


Jacques Denys

denys.jacques@proximus.be

GSM: 0479/ 440219


Rainier Verhoest

Roemeniëstraat 1 bus 3

8400 Oostende

GSM: 0496 / 25.83.66


rainier.verhoest@telenet.be