Missie - Visie

Missie - Visie

Weekschema 2020 2021


Laatste update 15/01//2021


Naar de nieuwe Facebookpagina van TTC Drive Oostende

TTC DRIVE OOSTENDE vzw


Waar de club voor staat en waar we naartoe willen.

 

ONZE MISSIE

TTC Drive Oostende wil iedereen elk op zijn eigen manier laten kennismaken met de fantastische “lifetime” sport tafeltennis. Wij gaan voor een kwalitatieve en efficiënte werking voor alle doelgroepen (jeugd, recreanten, veteranen, competitiespelers, topsporters, G-sporters, … zodanig dat kandidaat tafeltennissers er echt hun zin in krijgen en blijven beleven zodat ze hun leven lang kunnen actief blijven bewegen.

 

ONZE VISIE

Over de jaren heen hebben we al veel kampioenen gekend, zowel bij de jeugd, als bij de volwassenen en dit willen we graag voortzetten!
Daarvoor zijn we altijd op zoek naar actieve gedreven mensen die zich bij onze groep willen aansluiten.

Onze werking biedt een duidelijke en goed doordachte structuur die een goede begeleiding voor een brede en solide basis mogelijk maakt.

Daarom investeren we in specifieke jeugdtrainingen.
Bovendien koesteren we een sportieve en gezellige clubsfeer voor jong en oud, man en vrouw, voor iedereen.

 

Waarden

Tafeltennis is een “lifetime” sport.

Wij bieden een kwalitatief hoogstaande opleiding, begeleiding en activiteiten aan op elk niveau.

Niets kan het voortbestaan van de club in het gedrang brengen.

In onze algemene- en topsportwerking besteden we specifieke aandacht aan -12-jarigen.

De beste Benjamins kunnen doorstromen naar de provinciale benjaminwerking, vandaar naar de provinciale -12 werking. Hun participatie kan ook overlappend zijn.

 • Voor +9-jarigen is er een evaluatietool op het digitaal platform waarmee clubs de evolutie van hun beginnende spelers kunnen evalueren en meten.
 • Voor -9-jarigen hebben wij een testbatterij die in clubs kan worden afgenomen.

Deze testbatterij meet de motorische vaardigheden die relevant zijn voor tafeltennis bij jonge kinderen zonder tafeltenniservaring.

Na input van de resultaten op het digitaal platform krijgt de club meteen feedback over het kind in vergelijking met de totale geteste populatie.

Dit stelt ons in staat een aangepaste begeleiding van de individuele speler te organiseren.

Lidgelden

Volgens de statuten is iedereen verplicht lidgelden te vereffenen: seizoen start op 1 juli – 31 juni.

 

Aansluiting met vol programma recreatief en/of competitief met verzekering alsook clubtruitje en gratis deelname aan de provinciale organisaties

  

Fairplay

Fairplay en ethiek in onze sport wordt door de tafeltennisclub hoog in het vaandel gedragen.
TTC Drive Oostende probeert een lijn uit te zetten voor alle spelers zowel van het mannelijk als van het vrouwelijk geslacht, ouders, trainers.

In onze sport is er slechts sporadisch een geval van agressie.

Trainingen en wedstrijden verlopen doorgaans in een sfeer van collegialiteit waar medespelers en tegenstrevers voor elkaar scheidsrechteren.
Supporters die komen zijn gepassioneerd en gedisciplineerd. Bij problemen kan men steeds beroep doen op een onuitgegeven team binnen de club.
Het bestuur staat garant voor eerlijk en onafhankelijk vastgelegd in onze vzw-statuten en intern reglement.
 

 

Programma


Recreatieve, jeugd en volwassenen trainingen op maat voor iedereen.

 

King Pong is de Multimove voor tafeltennis uitgewerkt door de VTTL voor de allerkleinsten.

Website king pong: https://kingpong.vttl.be/

Voor jeugd 3-8 jaar en ook 8-12 jaar.

Inlichtingen: 0479 44 02 19

 

Alle geleide trainingen binnen onze club worden zoveel als mogelijk voorbereid/geleid

door gediplomeerde trainers/initiators/Multimove/King-Pong begeleiders alsook

ervaren spelers/sparringpartners, dit om het niveau van de trainingen optimaal te kunnen handhaven.

 

Multimove

 • 3-8 jaar
 • Motorische vaardigheden volop in ontwikkeling
 • Extra gestimuleerd worden om veel te bewegen
 • Actiever op latere leeftijd

 

King Pong

 • 6-8 & 8-12 jaar
 • Gevarieerd bewegingsprogramma
 • Multimove voor tafeltennis uitgewerkt door de VTTL voor de allerkleinsten.
 • Belang van een brede motorische ontwikkeling
 • ontwikkeling vaardigheden
 • Leuke en ontspannende manier

 

G-Pong

 • Voor mensen met een lichamelijke beperking
 • Wekelijks sportaanbod op woensdag van 16.00-17.00 uur en op afspraak

 

Sportkampen

 • Zo veel mogelijk sportkampen i.s.m. dienst Sport/Stad Oostende

 

Sportkans

 • Vanuit de Stad Oostende/dienst Sport voor jeugd uit gezinnen in armoede
 • Terugbetaling lidgeld van sportclubs door Stad en club
 • Screening via sociale en financiële criteria (Wegwijzer)
 • Doorverwijzing “Sociale sportcoach” voor intakegesprek
 • Overlopen mogelijkheden, interesses, situatie,…
 • => Uiteindelijke aansluiting

 

Sport aan zee

 • Vanuit de Stad Oostende/dienst Sport
 • Wekelijks sportaanbod
 • Gratis voor Stadsambtenaren
 • voor volwassenen en senioren
 • => Uiteindelijke aansluiting

 

G-sport aan zee

 • Vanuit de Stad Oostende/dienst Sport
 • Voor mensen met een lichamelijke beperking
 • Wekelijks sportaanbod op woensdag
 • Funday van de Stad/dienst Sport